You are here

URBACT IV je oficiálně schválen!

Edited on

27 September 2022
Read time: 2 minutes

Pojďme společně zjistit, jaká budoucnost nás čeká v programu URBACT IV!

Rok 2022 byl pro URBACT rokem přechodným: poslední kolo Sítí měst v rámci URBACT III zakončilo své projekty, URBACT City Festival oslavil úspěchy měst a symbolicky přivítal novou generaci programu v již probíhajícím programovém období. Nyní, po absolvování konzultačního procesu, se URBACT IV stal skutečností: byl oficiálně schválen Evropskou komisí.

Co nás čeká s programem URBACT IV?

Program URBACT IV (2021-2027) je evolucí, nikoli revolucí. Bude i nadále podporovat města, která pracují na integrovaném a udržitelném rozvoji prostřednictvím spolupráce v EU. Stávající typy sítí se vrátí na scénu:

  • Města zapojená do Action Planning Networks (APN) budou vypracovávat místní integrované akční plány s cílem zlepšení svých měst.
  • Města zapojená do Transfer Networks (TN) se budou učit, přizpůsobovat a opětovně využívat osvědčené postupy ve svém lokálním kontextu.
  • Města v Innovation Transfer Mechanism (ITM) budou vypracovávat investiční plány pro iniciativy realizované v rámci projektů Urban Innovative Actions a Evropské městské iniciativy.

Sítě URBACT IV přivítají kromě měst z 27 členských států EU, také města z partnerských států (Norsko, Švýcarsko) a ze zemí NPP (Nástroj předvstupní pomoci – IPA v angličtině): Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Města z ostatních zemí se mohou aktivit programu účastnit na vlastní náklady.

Sítě URBACT IV budou i nadále pokrývat širokou škálu městských témat, ze kterých si města budou moci sama vybírat. Velmi si však ceníme také toho, že budou zároveň zohledněna průřezová témata programu: ekologie, gender a digitální technologie. Aktivity v oblasti budování kapacit, kapitalizace programu URBACT i stěžejní akce jako e-University nebo City Festival budou samozřejmě pokračovat až do roku 2027!

 

 

Odpočítávání do příští výzvy…

Nový rok = nová výzva URBACT! První výzva pro Action Planning Networks URBACT IV bude otevřena v lednu 2023. Města a další subjekty, které se chtějí zapojit do sítě APN, pak budou mít tři měsíce na to, aby našly další partnery a zaslaly oficiální žádost.

Samotnou přípravu ale můžete zahájit už dříve, protože začínáme právě u Vás! Online nástroj pro vyhledávání partnerů Vám pomůže najít vhodná města pro Váš projekt nebo kontaktovat partnery s již existujícími nápady a dobrou praxí. Tato platforma bude spuštěna na webových stránkách URBACT v průběhu října, takže budete mít dostatek času na prozkoumání nových partnerství a témat, která jsou pro Vaše město relevantní.

Expertní podpora je i nadále jádrem aktivit v sítích programu URBACT. Od listopadu bude zveřejněna nová databáze s ověřenými experty. Pokud hledáte někoho, kdo by se mohl stát Vaším budoucím vedoucím expertem sítě, nebo se chcete Vy sami stát expertem URBACT IV, věnujte pozornost spuštění přihlášek.

Partnery v budoucích sítích APN čeká vzrušující dobrodružství s různými aktivitami a příležitostmi k učení, výměně zkušeností a prosazování změn pro lepší města. Po několika online akcích v době covidové pandemie uspořádáme konečně i URBACT Summer University fyzicky, sledujte proto naše webové stránky i sociální sítě, abyste měli ty nejaktuálnější informace!

 

Chcete vědět více?