You are here

URBACT III – et EU-program for bæredygtig byudvikling

Edited on

19 August 2019
Read time: 1 minute

URBACT programmerne skal fremme en bæredygtig integreret byudvikling i byer overalt i Europa. Det har eksisteret siden 2002 og lige nu afholdes URBACT III programmet, der løber fra 2014-2020.

URBACT er et resultat af politikker under det Europæiske Territoriale Samarbejde. Det finansieres gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EU's 28 medlemslande samt Norge og Schweiz. URBACT III har et budget på 93,6 mio. euro.

Missionen med URBACT er at give byerne mulighed for at arbejde sammen og udvikle integrerede løsninger, der adresserer fælles udfordringer. Ved at netværke, lære af hinandens oplevelser og erfaringer, modtage undervisning og identificere god praksis kan de deltagende byer få forbedret deres bypolitik og byplanlægning.

URBACT fremmer udveksling og læring mellem byer samt udvikling af bypolitik og byplanlægning med mulighed for test af mindre løsninger. Der er 70% medfinansiering fra URBACT-programmet til deltagelse i et netværk. Det er penge, som muliggør at projekter kan udvikles og planlægges i et samarbejde mellem kommunen og de lokale aktører. 

Gode resultater med URBACT I og II-programmerne har ført til URBACT III (2014-2020), der er udviklet til fortsat at fremme bæredygtig integreret byudvikling og bidrage til opfyldelse af den europæiske 2020-strategi.

URBACT III-programmet er organiseret omkring fire hovedmål:

  1. Metoder til levering af politik: At forbedre byernes metoder til at styre bæredygtige bypolitikker og -praksis på en integreret og inddragende måde.
  2. Politikdesign: At forbedre designet af bæredygtige bypolitikker og praksisser i byerne.
  3. Implementering af politik: At forbedre implementeringen af ​​integrerede og bæredygtige bystrategier og handlinger i byerne.
  4. Opbygning og deling af viden: At sikre, at praktikere og beslutningstagere på alle niveauer har adgang til viden og deler viden om alle aspekter af bæredygtig byudvikling for at forbedre byudviklingspolitikker.

For at nå disse mål har URBACT III udviklet tre typer aktiviteter:

  • Tværnational vidensudveksling
  • Undervisning
  • Vidensindsamling og formidling

 

Tværnational udveksling og læring i netværk

Aktiviteterne i URBACT III programmet er sammensat af tværnationale udvekslings- og læringsnetværk, som udgør kernen af programmet. URBACTs tværnationale netværk sigter mod at påvirke lokale politikker og praksis ved at støtte design og implementering af bæredygtige og integrerede bypolitikker.

Der er 3 forskellige typer netværk:

  • Action Planning Networks – planlægning af lokale politikker, bystrategier og handlinger
  • Implementation Networks – implementering af lokale politikker, bystrategier og handlingsplaner
  • Transfer Networks – viden og god praksis fra én by til netværket

Den sidste ansøgningsrunde til et netværk var i januar 2019. Der er foreløbig ikke planlagt flere ansøgningsrunder til nye netværk.   

Information om nye ansøgningsrunder vil fremgå af denne side og på vores Twitter. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte det danske kontaktpunkt for URBACT, der holder til i Erhvervsstyrelsen.


Læs mere om programmet på hjemmesiden og her.