You are here

URBACT-hálózatok és az "igazságos átmenet”

Edited on

08 February 2022
Read time: 5 minutes

Zöld, megfizethető energia és közlekedés, a kkv-k és az innováció támogatása. Városaink lépéseket tesznek az éghajlat+társadalmi igazságosság érdekében.

Az URBACT által inspirált városok és települések az egész EU-ban az "igazságos átmenet" támogatásának élvonalában állnak, biztosítva a zöld fellendülést, miközben a polgárokat is bevonják a folyamatba. Az URBACT program szakértője, Eddy Adams megvizsgálja, hogyan segíti az URBACT a városokat abban, hogy új, átfogó beavatkozásokat kísérletezzenek ki, amelyek jót tesznek az embereknek és a bolygónak...

De először is, mit értünk "igazságos átmenet" alatt?

Vörös kód az emberiség számára" - ezekkel a szavakkal jellemezte Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára az IPCC, az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó testületének 2021 augusztusában kiadott új jelentését. Szerinte csak úgy maradhatunk a nemzetközileg elfogadott 1,5 °C-os globális felmelegedési küszöbérték alatt, ha "sürgősen fokozzuk erőfeszítéseinket, és a legambiciózusabb utat követjük".

A városok központi szerepet játszanak ebben a történetben. Mivel a világ energiájának 78%-át fogyasztják, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 60%-át termelik, a probléma részei, de egyben a megoldás kulcsai is.

 

Az Európai Bizottság 2020-ban indított "igazságos átmenet mechanizmusa" része az 1 billió eurós Európai Zöld mMegállapodásnak, amelynek célja a szén-dioxid-kibocsátás 55%-os csökkentése 2030-ra és az éghajlat-semlegesség elérése 2050-re. Bár Európa minden részén és minden ipari ágazatban alkalmazkodni kell, egyes régiók - például a bányászati területek - érzékenyebbek. A méltányos és igazságos zöld átmenetet célzó "igazságos átmenet mechanizmusa" a 2021-2027 közötti időszakban mintegy 100 milliárd eurót mozgósítva fogja támogatni a strukturális változások által leginkább érintett területek munkavállalóit és polgárait.

A városokban vannak a legnagyobb társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek. Európa átalakulásával párhuzamosan milyen lépéseket tehetnek a városi szakemberek annak biztosítására, hogy az éghajlat-semlegesség felé vezető út ne a legkiszolgáltatottabb polgárokat sújtsa a legnagyobb mértékben, a munkahelyek elvesztése, a hanyatló iparágak vagy a magasabb energiaszámlák következtében? Hogyan biztosíthatjuk, hogy az éghajlati igazságosság és a társadalmi igazságosság kéz a kézben járjon?

Ezek a kérdések állnak az új URBACT IV program középpontjában, amely a kapacitásépítésre és a polgárok bevonására összpontosít a városokban, mint az igazságos, zöld átmenet motorjaira. Ez az URBACT 15 éves örökségére épül, amely az integrált, fenntartható városfejlesztés előmozdítására irányul. Vessünk egy gyors pillantást néhány közelmúltbeli példára...

"Zöld" energia

Az URBACT hálózat Zero Carbon Cities és az Urb-En Pact egyaránt az energiahatékonyságra és -termelésre összpontosít. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére szolgáló eszközök között szerepelnek a szén-dioxid-kibocsátási költségvetések és a helyi energiapaktumok, amelyekkel a polgárok bevonásával csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A Vilawatt segíti az európai városok hálózatát abban, hogy a Viladecansban (Spanyolország) végzett munka során az energiaátállás terén bevált gyakorlatokat vegyenek át az Urban Innovative Actions hálózatból. Ez a kis katalán város jó mintául szolgál a polgárok és a helyi vállalkozások energiahatékonyság javításába történő aktív bevonására. Például létrehoztak egy helyi energiakonzorciumot, amelynek közös tulajdonosa az önkormányzat, a polgárok és egy tiszta energiát szolgáltató cég. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló tevékenység támogatása a helyi üzleti ellátási lánc szerves része volt, emellett a polgárok bevonását célzó nagyszabású kommunikációs kampányt is folytattak.

Körforgásos gazdaság

A hulladékcsökkentés olyan prioritás, amely minden témát érint. Európában ez különösen fontos a "vörös zónás" iparágak számára, mint például az építőipar, amely jelenleg a teljes hulladéktermelés 25%-át teszi ki. Az ágazat számára kitűzött Európai Uniós célok eléréséhez teljes szemléletváltásra lesz szükség, mivel át kell térnünk a körforgásos gyakorlatokra.

Az URBACT URGE hálózatban kilenc város vesz részt, amelyek az építőipari ágazatban a körforgásos hulladékgazdálkodás előmozdítására összpontosítanak. Az egyik legszembetűnőbb megoldás Münchenben (Németország) található, ahol egy egész városrészt fejlesztenek ki ezen elvek alapján. Egy 50 hektáros területen, amelyen korábban a Bayernkaserne katonai laktanya volt, 5 500 bérlakást hoznak létre a város északi részén. A régi katonai épületek lebontásából származó 1,2 millió tonna törmelék 50%-át a helyszínen fogják újrahasznosítani, ami 90 000 teherautó-járattal kevesebbet jelent, mintha új építőanyagokkal dolgoznának. A projekt fontos képzési elemet tartalmaz, mivel az építőipari dolgozók új körforgásos készségeket sajátítanak el, valamint egy szélesebb körű folyamatot is, amely lehetővé teszi a polgárok részvételét.

Élelmiszertermelés és –fogyasztás

Mivel az élelmiszeripar termeli Európa CO2-kibocsátásának 30%-át, egyértelmű, hogy változtatásra van szükség. Az előttünk álló átalakulás azonban jelentős következményekkel jár a termelőkre, a fogyasztókra és a munkavállalókra nézve. Az URBACT komoly tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, beleértve az URBACT FOOD CORRIDORS városi hálózatát, amely a városi és regionális fenntartható élelmiszer-stratégiák támogatására mozgósítja a várostervezést.

Egy másik példa a BioCanteens II, amelyet az inspiráló Mouans-Sartoux (Franciaország) város vezet. Ez az URBACT Transzferhálózat lehetővé teszi, hogy több város is átvegye a városi mezőgazdaságot, megismételve Mouans megközelítését a megfizethető, helyi, bioélelmiszerek népszerűsítésére - ami az éghajlat-semleges Európa egyik kulcsa. Mindez új készségeket biztosít, munkahelyeket teremt, és biztosítja, hogy minden polgár részesülhessen az eredményekből.

További részletekért látogasson el az URBACT Food Knowledge Hub oldalára.

Fenntartható turizmus

Az idegenforgalom egy másik ágazat, amely jelentős kiigazításokra szorul, mivel a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében az embereknek kevesebbet és fenntarthatóbb módon kell utazniuk. Ez nem biztos, hogy üdvözlendő üzenet egy olyan iparágban, amelyet már 2020 eleje óta sújt a Covid. Ezek a kemény tanulságok azonban segíthetnek az ágazatnak abban, hogy az utazás iránti vágyat a bolygó megmentésének elsődleges prioritásával ötvözze. A Genova (Olaszország) által vezetett URBACT TOURISM-FRIENDLY CITIES hálózatnak olyan partnerei vannak, mint Dubrovnik (Horvátország) és Velence (Olaszország), amelyeknél jellemző volt eddig a bevett turisztikai minták fenntarthatatlansága. A hálózati partnerek olyan gyakorlati lépéseket vizsgálnak, mint a műanyaghulladék csökkentése és a tömegközlekedés ösztönzése.

Zöldebb városok

A bioszféra és a polgárok bevonása az URBACT RU:RBAN hálózat központi témái. Itt a partnervárosok Róma (Olaszország) városi kertek kezelési modelljéből tanulnak, amely hatékony várostervezéssel, a polgárok bevonásával és kapacitásépítéssel zöld városi területeket alakít ki és tart fenn. A RU:RBAN által támogatott kezdő városi "kertészek" új közösségi nagykövetekként működnek, akik mozgósítják az embereket, hogy vállaljanak aktívabb szerepet városaink zöldítésében.

Szemléletváltás

Az URBACT C-CHANGE hálózat a művészeti és kulturális szektor helyi éghajlatvédelmi intézkedések ösztönzésébe történő bevonását népszerűsíti. A megközelítést kezdetben Manchester (Egyesült Királyság) adta át a partnervárosok hálózatának, köztük Mantovának. Most az URBACT támogatásával az olasz város megosztja a jó gyakorlatát az ország más városaival, és segít nekik abban, hogy saját kreatív és kulturális ágazataikat mozgósítsák az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A megközelítés gyakorlati lépéseket ajánl a szemléletmód és a kultúra megváltoztatására, mint például a szén-dioxid-kompetenciával kapcsolatos képzés, de új paradigmát kínál a kultúra bemutatásának és fogyasztásának más módjára is.

Hogyan tovább?

Az URBACT programként nagy hangsúlyt fektet az éghajlat-semlegességre való törekvésre. Ezt tükrözi a "Zöld Prioritás", amely a 2022-ben induló új URBACT IV program középpontjában áll.

A 2022 júniusában a Párizsban megrendezésre kerülő URBACT Városfesztivál lesz az URBACT első nagy, klímasemleges eseménye, amely tapasztalatokat és eszközöket gyűjt a hálózataink és partnervárosaink számára. Ez lesz az egyik utolsó rendezvénye a francia EU-elnökségnek, amelynek éghajlatvédelmi prioritásai közé tartozik a kibocsátás-kereskedelem, a fokozott körforgásos jelleg és a fokozott tiszta energiatermelés.

Ezen túlmenően az URBACT továbbra is szorosan együttműködik más uniós programokkal. Az URBACT például az UIA-val (Urban Innovative Actions) közösen egy új átadási mechanizmus kísérleti alkalmazása mellett aktív résztvevője az UIA "Igazságos átmenetek" című tudásmenedzsment munkájának is.

Az éghajlat-semleges Európa megteremtése anélkül, hogy bárkit bármilyen helyzetben is magára hagynánk, új megközelítéseket igényel a városi hatóságoktól, valamint az integrált munka melletti erősebb elköteleződést. Az URBACT programként továbbra is támogatja és ösztönzi ezt a folyamatot a városokkal folytatott kapacitásépítő munkájával, valamint az érdekelt felek aktív részvételét támogató eszközök egyre bővülő repertoárjával.

Írta: Eddy Adams

Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/urbact-networks-and-just-transition