You are here

Końcowe wydarzenie Sieci Tropa Verde 3R+1: Redukcja, Reużytkowanie, Recykling + Rekompensata

Edited on

10 May 2021
Read time: 3 minutes
  • Wydarzenie będzie poprowadzone w całości w języku angielskim.
  • Skierowany jest głównie do władz lokalnych i regionalnych oraz zainteresowanych stron, które chcą dowiedzieć się więcej na temat różnych dobrych praktyk w zakresie recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym. Obejmie przykłady z Holandii, Hiszpanii, Grecji czy Portugalii, a także prezentację głównych wyników „Partnerstwa agendy miejskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym” przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR).
  • Formularz rejestracyjny jest dostępny w tym miejscu (możliwe jest uczestnictwo na konferencji poprzez podany link – bez rejestracji)

Wersja programu PDF

Program: środa, 12 maja (10:00 - 13:00 CET)

A) Okrągły stół URBACT

10:00 - Powitanie przez pana Gumersindo Guinarte Canada, radnego ds. Prezydencji, stosunków instytucjonalnych i turystyki w Radzie Miasta Santiago (ES)

10:05 - „Czas się podzielić” Wprowadzenie do URBACT i przyszłości URBACT -  Clémentine Gravier, Sekretariat URBACT

10:20 - „Resourceful Cities”, przykład innego projektu URBACT związanego z gospodarką o obiegu zamkniętym - Jan Harko, główny koordynator, Miasto Haga (NL)

10:35 - Osiągnięcia i wyprawa Sieci Transferu Tropa Verde - Yvan Corbat Główny ekspert Sieci Tropa Verde

Pytania i odpowiedzi

11:05 - Przerwa kawowa

B) Inne inspirujące Dobre Praktyki międzynarodowe rozwijające 3R

11:15 - „G4CE - Guimarães for Circular Economy Program” -  Carlos Ribeiro, dyrektor Landscape Lab of Guimarães (PT)

Zestaw projektów mających na celu wpływ na jakość życia obywateli oraz promowanie zbiórki i recyklingu odpadów, w szczególności niedopałków papierosów, gum do żucia lub maseczek.

Pytania i odpowiedzi

11:45 - „Przebudowa dawnego obozu Pavlos Melas” w oparciu o zasady „ponownego wykorzystania” -  Boutoura Katerina, Departament Polityki Miejskiej i Strategii Finansowania Gminy Pavlos Melas (EL).

Przyszły Metropolitan Park, miejsce łączące kulturę z historią, pamięcią i środowiskiem naturalnym.

Pytania i odpowiedzi

12:10 - Krótka przerwa

C) Goście sesji końcowej

12:20 - projekt „Dźwięk recyklingu”. Utwór taneczno-muzyczny stworzony przez studentów Programu Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych Szkoły Muzycznej Reina Sofia w Madrycie

12:35 - „Wyniki partnerstwa agendy miejskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym”, Axelle Griffon, koordynator ds. Klimatu i środowiska w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR)

12:50 - Pytania i odpowiedzi, wnioski i podsumowanie

13:00 - Zakończenie wydarzenia