You are here

A kisebbségek és a városi közbiztonság és védelem

Edited on

21 September 2022
Read time: 3 minutes

Bár Európát biztonságos helynek tekintik és az európai városokat is a világ legbiztonságosabb városai közé sorolják, a közelmúlt jelenségei a városi közbiztonságot bevonták a demokratikus vitába és összetett kihívást jelent helyi, regionális és nemzeti hatóságok számára.

 

urbsecurity_communities_article

A kisebbségekkel kapcsolatos kihívások

A fentebb leírt jelenség egyik oka a kisebbségek jelenlétéből és a velük kapcsolatos ellenérzésből eredeztethető. Az Európai Unió egyik központi jellemzője az etnikai, kulturális és vallási sokszínűség. Egyrészről ennek történeti eredete van; másrészről az elmúlt évtizedben a migráció multikulturális változást hozott. Ugyan a sokszínűség egy erős érték tud lenni, viszont számos problémát tud okozni helyi vagy magasabb szinten is.

A városi közbiztonság és védelem kapcsolatában két alaptípusát tudjuk megkülönböztetni a kisebbségeknek:

 • „történeti kisebbségek” akik alatt a nagytöbbség a romákat érti,
 • migránsok, akik Európába érkeztek több hullámban eltérő időben

Még akkor is, ha két fő csoport van, az általános kihívások az ő tekintetükben nagyon hasonlóak (kihangsúlyozzuk, hogy a következő állítások nem igaz minden emberre, aki migráns háttérrel rendelkezik vagy kisebbségre, azonban általános trendként és jelenségként azonosíthatók, amelyek a fő problémákra világítanak rá):

 • a legtöbbjüknek alacsony az iskolázottsága és szegényes az oktatáshoz való hozzájutásuk
 • munkaerő-piaci mutatóik hátrányosak (magas munkanélküliségi ráta, specifikus gazdasági szektorokban való koncentrálódás, bérkülönbségek, munkára való képességeik különbségei)
 • szegénységben vagy mélyszegénységben élnek, ami kéz a kézben jár a nem megfelelő lakhatási körülményekkel
 • nagyobb valószínűséggel válnak bűncselekmény áldozataivá vagy elkövetőivé
 • jelenlétük valós vagy látens konfliktusokat okoz a helyi közösségekben

 

Potenciális megoldások városi szinten

A települések és közösségeik (beleértve a kisebbségeket is) számos eszközt tudnak alkalmazni a fentebb leírt problémák és kihívások azonosítására.

Az egyik szempont, hogy a célcsoportokat jobb anyagi helyzethez segítsük hozzá, mert a szegénység egyenlőtlenséget jelent és esetenként egyszerű költség-haszon elemzés alapján a bűnözéshez kapcsolják. A szegénység hosszútávon leküzdhető:

 • speciális oktatási programok az iskolákban a korai iskolaelhagyás megelőzésére
 • a munkakeresők támogatása a megfelelő állás betöltésére
 • a munkáltatók érzékenyítése a kisebbségek felé
 • az újonnan belépők motivációjának fenntartása a munka iránt
 • adósságkezelési tanácsadás
 • sikerek prezentálása

urbsecurity_communities2

Igen fontos, hogy toleranciát és jobb megértést építsünk ki a helyi közösségben, ami viszont nem sikerülhet a kisebbségek és a törzslakosság  elköteleződése nélkül. A szociális kohézió rizikófaktorokat hordoz magában mialatt olyan csoportokra fókuszálunk, akikkel gyakran azonosítják a bűnözést vagy áldozattá válást. A következő beavatkozások hasznosak lehetnek helyi szinten:

 • generációk közötti és kultúrák közötti programok
 • sport, kulturális és egyéb közösség fejlesztő események
 • tudatosság fokozása, tolerancia erősítése, megértés
 • konfliktus kezelési technikák elsajátítása
 • önkéntesség népszerűsítése
 • alulról szerveződő társadalmi fórumok vezénylése és kerületi tanácsok

urbsecurity_communities1

Természetesen fontos az erős és közvetlen kapcsolat a városi közbiztonság és védelem implementálása:

 • kerületi figyelő és/vagy civil őrző program
 • jobb vagyonvédelem személyi és közösségi szinten
 • az antiszociális viselkedés és a szenvedélybetegségek megelőzése
 • családon belüli erőszak elkerülése
 • akciók a közös szemétszállítás érdekében
 • térfigyelő kamerákkal való védelem

urbsecurity_communities3

A hatóságoknak megvan a lehetősége (még ha csak korlátozott mértékben is), hogy élhetőbb városi környezetet biztosítsanak.

 • a fizikailag és szociálisan szegregált területek állapotainak javítása, a szegregált státusz megszüntetése
 • a közösségi terek komplex megújítása (a kisebbségeket is bevonva), ami felelősséget teremt a lakosság körében
 • közösségi központok létrehozása a kisebbségekkel együtt a kisebbségeknek, mint találkozási pontokat a lakosok számára minden társadalmi csoportból
 • a közterületek rendjének, tisztaságának és állapotának megőrzése
 • a városok gyalogos- és kerékpár-barátabbá tétele
 • a kisebbségek lakhatási körülményeinek javítása

urbsecurity_communities4

Ezek a tevékenységek és beavatkozások erősítik a társadalmi kohéziót és befogadást, csökkentik a szegregáció mértékét, csökkenti az intoleranciát és az egyenlőtlenséget a helyi közösségen belül, ami elengedhetetlen hogy elérjük a városi közbiztonság és védelem magasabb szintjét.

 

Szabolcs 05 Önkormányzatok Regionális Fejlesztési Egyesülete

 

Eredeti cikk angol nyelven: Minorities & Urban Safety And Security | URBACT