You are here

Jaké participační aktivity zavádí Hradec Králové?

Edited on

01 September 2022
Read time: 3 minutes

Neustále se diskutuje o tom, jak povzbudit lidi, aby se starali o své město, sousedství nebo park, která používají každý den např. při chůzi do práce. Nabízí se tedy otázka: Proč se nestaráme o veřejná prostranství stejným způsobem, jakým se staráme o naše byty nebo zahrady? Tato otázka poukazuje na velmi důležitý fakt, kterým je náš smysl pro společný svět, ten, který všichni společně sdílíme a kde "já a oni" splýváme v jedno. Klíčovou roli aktivních občanů tedy spatřuji v obhajobě tohoto společného smyslu. Pochopení problému nám pomůže vybudovat silnější smysl pro participativní principy a demokracii. Jako užitečného spojence v tomto úkolu vnímám Komise místní samosprávy (LGC). V reakci na to si naše lokální skupina stakeholderů (ULG) stanovuje jako jeden z dlouhodobých cílů vytvoření silného partnerství s LGC v Hradci Králové. V následujících řádcích popisuji naši taktiku, jak zapojit členy LGC do projektů aktivních občanů a jaké výhody v této spolupráci vidíme.

Hradec Kralove for Active Citizens

Na úvod krátce popíšu komise místní správy. Město Hradec Králové se skládá z 25 LGC a každý z nich reprezentuje jednu čtvrť našeho města. Map_LGC boundaries - Active Citizens - Urbact - Hradec KraloveČlenové LGC nejsou voleni a nejsou placeni. Je to víceméně dobrovolná služba pro komunitu. O členství v LGC může požádat každý, ale počet členů je stanoven předem a odpovídá počtu obyvatel. Všechna LGC mají každý měsíc pravidelná veřejná setkání. Každé LGC má svého předsedu, který komunikuje s ostatními členy LGC a s radnicí. Problémem, kterému LGC dosud čelí, je nedostatek zájmu ze strany obyvatel daných čtvrtí a ne zcela dobře rozvinutá struktura komunikace s radnicí. To jsou dva aspekty, kterými se naše ULG zabývá.

Jako první krok jsme začali zvát členy LGC na naše setkání, abychom vytvořili silnější základnu pro komunikaci mezi LGC a zástupci radnice. Máme minimálně 5 nebo 6 členů z LGC, kteří mají zájem o další spolupráci. Naším cílem je vytvořit platformu pro pravidelná setkávání všech předsedů LGC se zástupci města. ULG Meeting - Hradec Kralove - Active Citizens - UrbactVytváříme tak neutrální půdu, ne politiku, protože bychom chtěli vytvořit bezpečný prostor pro každého, kdo by se rád podělil o své pocity a postřehy ze čtvrti, ve které žije. Víme, že členové LGC jsou cenným zdrojem znalostí, protože jsou prostředníky mezi občany a radnicí a měli by být povzbuzováni a za svou práci pro komunitu i odměňováni. Věříme, že partnerství mezi komisí místní samosprávy a účastníky projektu ActiveCitizens by nám mohlo pomoci pochopit, co občany Hradce Králové trápí.

Dalším krokem po navázání funkční spolupráce mezi radnicí a LGC je propagace aktivit LGC směrem k občanům. Radnice již pracuje na webových stránkách, na kterých by všichni královéhradečtí občané mohli najít agendy různých LGC, včetně termínů příštích schůzí a jednacího řádu. V neposlední řadě bychom ve spolupráci s LGC rádi otestovali participativní rozpočet, abychom zvýšili jeho odpovědnost a posílili demokratické procesy. Každé komisi místní samosprávy bude poskytnuta určitá částka, která by měla být rozdělena mezi vybrané projekty z jejich oblasti. I když hovoříme o malém rozpočtu, vidíme to jako příležitost, která by povzbudila občany, aby se více starali o místo, kde žijí, a zacházeli s ním jako se svým vlastním. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, všichni jsme součástí tohoto sdíleného světa – všichni máme stejné povinnosti, ale také práva. A právo pro město je rozhodně jedním z nich.

Autorka článku: Aneta Kohoutová