You are here

Hledáte vhodné zdroje financování pro vaše město? Nový URBACT Toolbox Vám ukáže, jak na to

Edited on

01 September 2022
Read time: 3 minutes

Bezplatné, snadno aplikovatelné nástroje pro každou fázi akčního plánování – od analýzy lokálních problémů až po nové návody, jak na financování městských projektů.

Jakými jednoduchými nástroji mohou obce zapojit stakeholdery do místního plánování?“, „Jak může mé město financovat nový projekt udržitelného rozvoje měst?“ „Jak pracovat s kvalitními poskytovateli služeb, kteří se nacházejí blíže k domovu?“... Ať už si pokládáte jakékoliv otázky, v nově rozšířené sbírce návodů a nástrojů URBACT jistě najdete to pravé řešení. Toolbox je volně přístupný a postará se o každý krok veřejného akčního plánování, od analyzování městských výzev s občany až po měření dosažených výsledků.

Vedle starších, oblíbených URBACT pomůcek, jako je například model „Strom problému“, který používají stakeholdeři k lepšímu porozumění lokálním otázkám, v něm zástupci měst najdou také řadu nově vyvinutých nástrojů.

Nejnovější přírůstky Toolboxu představují nástroje a šablony, které pomáhají městům jak lépe přistupovat k příležitostem financování projektů.  

Experti programu URBACT je vyvinuli v reakci na poptávku po širším poradenství při implementaci místních akčních plánů a přenášení projektů z rýsovacího prkna do praxe. Nové nástroje budou jistě užitečné při práci na nových projektech místních orgánů napříč celou Evropskou unií. 

Regina Trenkler-Fraser a Krisztina Keresztely, URBACT expertky, které vyvinuly nové nástroje financování, úzce spolupracují s referentkou URBACT Clémentine Gravier, zaměřenou na capacity-building a s několika evropskými městy: Temešvár (RO), Guimarães (PT), Aarhus (DK) a Gdaňsk (PL) – a také s národním kontaktním místem URBACT ve Španělsku.

Podle Krisztiny se vyplácí provádět průzkum finančních příležitostí už z počátku procesu akčního plánování. Takový průzkum představuje nedílnou součást navrhování projektů a městům zároveň napomáhá implementovat jejich plány, než kdyby financování představovalo jen dodatečný krok projektu.

 

Navrhli jsme ucelený, koncepčně plně sladěný proces, díky kterému je hledání finančních příležitostí velmi efektivní,“ dodává Regina. „Každý krok v rámci Toolboxu zvyšuje šance, že projektová žádost bude schválena a získá tak potřebné financování. Je také dobré vědět, že šance je tím větší, čím širší jsou možnosti jednotlivých zdrojů.
Úplní začátečníci v oblasti navrhování a financování projektů mohou začít od začátku a propracovat se celým Toolboxem. Můžete si ale také pročíst jen ta témata, ve kterých si nejste jistí a využít návodů a tipů k posílení vaší dosavadní strategie. Regina a Krisztina vyzdvihují některé z mnoha důležitých „zastávek“ na URBACT cestě k úspěšnému zajištění financování: 

1. Koordinace vyhledávání finančních prostředků
Tato sekce obsahuje vzorovou šablonu pro sestavení koordinačního týmu pro financování s podrobnostmi o relevantních dovednostech a rolích.

2. Stanovení strategického harmonogramu
Pomůže s nastavením rovnováhy mezi návrhem integrovaného plánu města a načasováním vyhledávání finančních prostředků pro jeho projekty. 

3. Sledování informací o zdrojích 
Tipy na sledování relevantních možností financování v rámci dané země i Evropské unie + URBACT průvodce napříč fondy soudržnosti (Cohesion policy funds).

4. Sledování politických změn
Práce s diagramem „Nested Wholes“ či ledovcovým modelem.

5. Kreslení mapy financování
Model pro vytváření systematického seznamu zdrojů financování relevantních pro konkrétní městské projekty a příslušných akčních plánů.

6. Mix zdrojů a hodnocení variant
Čtyři šablony pro výběr nejlepší skladby vhodných zdrojů financování, ať už veřejných nebo soukromých, mainstreamových či alternativních.

7. Komunikace a budování vztahů
Nabídka nástrojů pro lepší komunikaci, lobbing a jiné dovednosti.

8. Práce s rozpočtem
Série tabulek, které pomohou promyslet základní informace potřebné před vyčíslením nákladů projektu.

9. Vypsání kvalitní nabídky financování
Tipy pro vypisování žádostí o financování z pohledu odhadce vám mohou pomoci zabránit nejčastějším chybám v procesu. 

10. Předběžné hodnocení žádosti o financování
Strukturovaný seznam otázek pro kontrolu kvality, konzistentnosti a soudržnosti návrhů žádostí o financování před odesláním. 
 
Nové nástroje a videa byly představeny na různých workshopech pro města zapojená do sítí programu URBACT, včetně URBACT e-University 2022, které se účastnili zástupci z cca 200 měst. Další tipy a triky budeme prezentovat po zahájení programu URBACT IV! 

Pro vstup do URBACT Toolboxu klikněte sem

Regina Trenkler-Fraser a Krisztina Keresztely sdílí svých devět tipů pro financování projektů ve městech:

1. Nebojte se získávat informace o financování, není to žádná věda!
2. Vyhraďte si dostatek času a ponořte se do tématu financování.
3. Buďte připraveni přemýšlet o detailech – počínaje návrhem projektu až po kritéria přijetí.
4. Buďte do svých projektů zapálení, ale zachovejte si určitou míru flexibility. Popřemýšlejte, jak můžete dosáhnout cílů projektu pomocí různých způsobů. Tato flexibilita a kreativita vám může velmi pomoci při hledání vhodných zdrojů financování.
5. Dobře se informujte o dostupných zdrojích.
6. Komunikujte a spolupracujte s různými kolegy, zabývajícími se financováním, v rámci vaší organizace či na straně sponzora.
7. Je-li to možné, zvažte také alternativní způsoby financování vašich projektů. Nekonvenční přístupy mohou přispět ke vzniku dalších výhod pro soudržnost komunity (například spolupráce s dalšími subjekty, sociální nebo komunitní financování, dobrovolnictví, fundraising atd.).
8. Začněte svůj projekt tím, že se zamyslíte nad celkovým kontextem. Jak v rámci něj můžete přizpůsobit svůj projekt a jednotlivé aktivity? 
9. Přemýšlejte o financování, nákladech a sestavování rozpočtu jako o nedílných součástech projektu. Ne jako o poslední věci, kterou musíte udělat.