You are here

A fenntartható hulladékgyűjtés a társadalom részvételén keresztül valósítható meg – Zugló transzfer sztorija

Edited on

08 June 2021
Read time: 4 minutes

2019-ben az Európai Unió URBACT Programjához csatlakozva a Zuglói Önkormányzat is részévé vált a Tropa Verde projektnek. A szó szerinti fordításban Zöld Csapat elnevezésű program lényege, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságát a hulladék szelektív gyűjtésén és az újrahasznosításon keresztül. A tevékenység a fenntarthatóságot és a körkörös gazdaság erősítését célozza egy internetes felület használatával, amelyet egy kommunikációs kampány népszerűsít.

A program során a lakosok a leadott hulladékért cserébe pontokat, kuponokat kaptak, amelyeket az internetes felületen beválthattak különböző ajándékokra. Ezeket helyi cégek, vállalkozások biztosították. A résztvevők a hulladékudvarokban leadott hulladékért cserébe utalványt kaptak. A projekt honlapján egy gyors regisztrációt követően tudták az utalványon található kódot beütni, amelyért pontokat kaptak. A pontokat a honlapon megjelenő számos támogatónál kedvezményre vagy szolgáltatásra válthatták be.

Az Európai Unió URBACT program keretei között, a Tropa Verde projekt nemzetközi partnerhálózatban valósult meg. A programban európai kisvárosok és nagyobb városok kerületei vettek részt (Guimares (Portugália), Nizza (Franciaország), Pavlos Melas (Görögország) Opole (Lengyelország). A URBACT program célja, korábban már bevált „jó gyakorlatok” terjesztése és helyi adaptálása a résztvevő partnerek segítségével. A program nemzetközi tapasztalatcserével és tanulási folyamattal indult, amely a megismerés, adaptálás és tesztelés szakaszait ölelte fel. Ez nagyban segítette a résztvevő partnereket a módszerek és gyakorlatok hatékony elsajátításában, a „jó gyakorlatok” helyi megvalósításában. Ezt követően minden partner a projekt helyi kiterjesztésén dolgozott, a projekthez csatlakozó, a szelektív hulladékgyűjtésben és a körkörös gazdaság erősítésében érdekelt szervezetek, vállalkozások bevonásával és a projekt népszerűsítésével.

 

A projekt kezdete Zuglóban

A program megvalósításában az Önkormányzat hazai partnere a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és az Inter-Metal Recycling Kft. volt, akik biztosították a programban a hulladékok átvételének lehetőségét és újrahasznosítását. Ezen túl, részt vettek és támogatták a program népszerűsítését és kampányait.

A projekt hazai tervezésének megalapozását segítette egy lakossági felmérés, amiben a városlakók hulladékkezeléshez kapcsolódó hozzáállását, szokásait, motivációit és szükségleteit mérték fel. A felmérésből kiderül, hogy a hulladék kezelése általában is nyűgös feladatot jelent a legtöbb háztartásban, különösen akkor, ha olyan külön gyűjtendő fajtákról van szó, amelyeket nem a háztól szállít el a szolgáltató. A kutatásban részt vevők nagy többsége számára a veszélyes hulladéknak minősülő vegyszer- és festékmaradékok, ezek csomagolása jelent leginkább problémát (64%), ezt követi a hungarocell (53%) és a használt sütőolaj (47%). Éppen csak lemaradt a dobogóról az e-hulladék és az üveghulladék. A szelektív gyűjtés sikere elsősorban azon múlik, mennyire könnyű elhelyezni a külön gyűjtött hulladékot: van-e a közelben hulladékudvar, sziget, van-e hely a szelektív kukában. Ezt erősíti meg a kérdőívben adott válaszok aránya: a hatékonyabb szelektálás akadályai közt a messzire eső leadóhely (23%), a kis kapacitású gyűjtőedényzet (17%), a szállítási és leadási nehézségek (11%) vezetnek. Csak kevesen említették, hogy az idő vagy a pénz akadályozná őket (3-3%). Mi segítené elő a szelektív gyűjtés hatékonyságát? Az otthonhoz közelebbi leadóhely és a kukák, konténerek gyakoribb elszállítása mellett a pontos, hiteles információ az, amivel még több hasznosítható hulladék juthatna vissza az anyagok körforgásába. A kérdőívet kitöltők válaszainak 17%-a részletes információt igényelne (mit, hová, hogyan lehet vinni?), 11%-ban pedig a hulladék újrahasznosításáról adott hiteles információ hatna ösztönzően. Vagyis az eredmények megerősítették, hogy a lakosság tájékoztatása a hulladékkezelésről a hulladékleadó pontok népszerűsítése jelentősen erősíthetné a hulladékok tudatosabb elhelyezését, nagyobb infrastrukturális beruházások nélkül is.

 

Eredmények

A projekt és a tudatos hulladékkezelés népszerűsítésének érdekében elkészült egy internetes térkép, amin megtalálhatóak a fővárosban elérhető hulladékátvevő helyek és pontok, valamint a program szakemberei, három alkalommal ellátogattak a zuglói napközis táborokba, hogy játékos formában beszélgessenek a gyerekekkel a szelektív gyűjtésről, és megvalósult egy hulladékgyűjtő verseny is. Az iskoláknak meghirdetett hulladékgyűjtő versenyben az Önkormányzat csatlakozott a Pontvelem.hu által szervezett használt elem-, mobiltelefon és e-kütyü gyűjtő bajnoksághoz. A bajnokságban résztvevő iskolák értékes díjakat nyerhettek, amiket az Önkormányzat és a projekt partnerei ajánlottak fel.

 

 

 

 

 

 

 

Hirtelen fellépő nehézségek

A világjárvány kialakulása sajnos nagyon megnehezítette a projekt megvalósítását. A projektben résztvevő, - a hulladékleadásért összegyűjtött pontokért felajánlott kedvezményeket és ajándékokat biztosító - helyi vállalkozások helyzete sok esetben bizonytalanná vált, mely következtében jelentősen csökkent a programban résztvevő vállalkozók száma és nehézzé vált az új vállalkozások bevonzása. A partnerségben résztvevő szervezetek működését is jelentősen megnehezítette a kialakult járványhelyzet, ezért kevesebb erőforrás jutott a partnerségben vállalt feladatok ellátására. Ezen túlmenően a személyes jelenlétet igénylő, projektet népszerűsítő rendezvényeket és kampányokat törölnünk kellett. További tapasztalat, hogy a pontok beváltására szolgáló internetes adminisztrációs felület és a beváltás rendszere kissé bonyolult, nehézkes és túl sok munkát igényel a felhasználók számára az adminisztráció.

A kialakult helyzet orvoslása érdekében 2021 elején áttervezésre kerültek a hátralévő projektidőszak céljai és az ehhez kapcsolódó tevékenységek. A projekt népszerűsítése érdekében az Önkormányzat számos helyi civil szervezettel közösen online programsorozatot indított, aminek keretében a résztvevők szórakoztató, játékos foglalkozásokon megtanulhatták a komposztálás fortélyait a városi környezetben és a lakásban, vagy akár rovarhotelt is készíthettek. Kideríthették, hogyan válthatják ki az eldobható csomagolást tartós megoldásokkal a konyhában, fürdőben, ruhajavítási és újrahasznosítási praktikákat ismerhettek meg, de megtudhatták azt is, milyen hatással van az étkezésünk és megvásárolt ételeink a környezetünkre. A zuglói lakosok hasznos tippeket és tanácsokat kaphattak a kerületben megtalálható termelőkről és zöld szolgáltatásokról, de az események nem csak a helyi lakosok számára voltak nyitottak.

 

A projekt végéhez közeledve

Az FKF-el együttműködve májusban megszervezte az Önkormányzat a Zuglói Szelektív Hetet, aminek keretében a leadott hulladékért cserébe kertészeti utalványt nyerhettek a résztvevők. Így a résztvevőknek nem kellett az internetes adminisztrációval bíbelődniük. A kampány során szemléletformáló előadásokkal is készültek az önkormányzat és az FKF Zrt. munkatársai. Május 25. és 31. között minden nap ellátogattak egy zuglói zöld óvodába az FKF szakemberei, ahol gyerekeknek egy félórás interaktív foglalkozáson mutatták be a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. De nem csak a gyerekek vehettek részt szemléletformáló előadáson: egy online eseményen Kőrös Gábor, az FKF koordinációs menedzsere tartott előadást a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszerekről és az azokban gyűjthető hulladékokról. A nagyjából félórás előadást egy kötetlen, félórás beszélgetés követte, ahol lehetőség volt kérdezni is a szakembertől a témában.

 

Következtetések

A projekt tanulságai lehetőséget biztosítottak az Önkormányzatnak, hogy a jövőben hatékonyabban tervezze és valósítsa meg a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó programjait. A program során kialakult partnerhálózat, a civil és lakossági kapcsolatok létrejötte, valamint a projekt tapasztalatai és a kapott visszajelzések jelentősen hozzájárultak, hogy az Önkormányzatnak reális képe legyen a tudatos hulladékelhelyezés és a hulladékcsökkentés érdekében megvalósítható lehetőségeiről és módszereiről.

 

 

Nemzeti URBACT Pont, Magyarország: Majorné Vén Mariann

Budapest, XIV. Kerület Önkormányzata, Zugló: Fejér Máté

 

Fotók: Szilágyi Eszter Mandula (1-2. képek), Csicsergő Óvoda (3. kép)