You are here

Evropský týden regionů a měst 2022

Edited on

02 September 2022
Read time: 4 minutes

Jubilejní 20. ročník této akce se bude letos konat převážně online od 10. do 13. října.
Zaregistrujte se již nyní na zasedání URBACT v rámci #EURegionsWeek!

 

 

URBACT bude jako vždy prezentován hned na několika online zasedáních. Níže naleznete další podrobnosti a přesměrování na online rezervaci míst:

 

 

Připravte se na novou výzvu URBACT pro Action Planning Networks!

11. října, 16:00–17:00 (kód: 11INFO22216), informační zasedání pořádané sekretariátem URBACT

Registrujte se zde.

První výzva programu URBACT IV pro Action Planning Networks bude vyhlášena v lednu 2023. Na tomto zasedání:

  • se dozvíte více o novinkách v programu URBACT IV a nadcházejících aktivitách
  • porozumíte tomu, co znamená být součástí sítě měst v Action Planning Networks
  • se dozvíte, jaké přínosy může mít aktivní zapojení do programu pro Vaše město
  • Vám představíme zkušenosti jiných měst, která byla do programu zapojena už v minulosti
  • budete moci pokládat otázky zástupcům Sekretariátu URBACT

Řečník: Adele Bucella, Sekretariát URBACT

Moderátor: Sally Kneeshaw, expertka programu URBACT 

 

Jak přenášet dobrou praxi mezi městy na národní úrovni? Poznatky z pilotních projektů URBACT 

11. října 2021, 09:30 – 11:00 (kód: 11WS22224) workshop pořádaný Národní asociace italských obcí ve spolupráci se sekretariátem URBACT

Registrujte se zde

Od června 2021 probíhá v rámci programu URBACT pilotní projekt pěti národních iniciativ pro přenos praxe v České republice a na Slovensku, v Estonsku, Irsku, Itálii a Slovinsku. Inspirováno sítěmi URBACT, které umožňují přenos příkladů dobré praxe mezi městy EU, se těchto pět iniciativ snaží o totéž na národní úrovni.

Seminář umožní diskusi o způsobu přenosu na národní úrovni a poskytne doporučení vnitrostátním orgánům, které uvažují nad zahájením podobných projektů.

Řečníci: Přednášející: Simone d'Antonio (IT), Národní asociace italských měst a obcí, koordinátor Národního kontaktního místa URBACT; Leonora McConville (IE), město Sligo; Jenny Koutsomarkou, Sekretariát URBACT

 

Vytváření sítí měst a obcí jako způsob přenosu znalostí a inovací

11. října, 16.30-18.00 (kód: 11WS22313), seminář spolupořádaný polským Ministerstvem pro rozvojové fondy a regionální politiku a polským národním kontaktním místem URBACT 

Registrujte se zde

Zjistěte více o výhodách vytváření sítí na místní, národní a evropské úrovni! Umožnila Městská agenda pro EU a program URBACT vytváření sítí na národní úrovni? Pokud ano, tak jak? Budete mít možnost vyslechnout odborníky z praxe, kteří pracují pro národní sítě jako je Iniciativa partnerských měst v Polsku a sítě cirkulárních měst - InC2 v Portugalsku. Budeme také diskutovat o klíčových faktorech efektivního a účinného vytváření sítí měst nebo o tom, jak je můžeme zlepšit.

Řečníci: Wiktoria Saganowska, Ministerstvo fondů a regionální politiky Polska; Fernando Rosa, Ministerstvo životního prostředí a změny klimatu Portugalska; Monika Sasin, město Malbork; Céline Ethuin, Sekretariát URBACT

Moderátor: Aldo Vargas-Tetmajer, Národní kontaktní místo Polska

 

Odemykání příležitostí a zlepšování měst: jak CSR podporuje udržitelný rozvoj měst

12. října, 11:30 – 13:00 (kód: 12WS22338), workshop pořádaný URBACT sítí Cities4CSR

Registrujte se zde

Přemýšleli jste někdy o tom, co je to společenská odpovědnost firem (CSR)? A co ty četné příležitosti, které by se mohly objevit, kdybyste dokázali sladit potřeby občanů s potenciálem CSR ve Vašem městě? Pokud jste odpověděli „ano“, toto je workshop přesně pro Vás!

Projekt Cities4CSR umožnil 10 městům v celé Evropě překvapivým způsobem komunikovat s hlavními místními stakeholdery prostřednictvím CSR. Vstupte na palubu a podívejte se, jak města na lokální úrovni prostřednictvím spolupráce v CSR směřují k plodným výměnám.

Řečníci: Vitor Carvalho Marques (PT), město Guimarães; Antonio Gomariz Pastor (ES), město Molina de Segura; Chiara Minotti (IT), město Miláno; Teodora Polimer (BG), město Sofie; a Steffen Wetzstein, vedoucí expert Cities4CSR.

 

Spolupráce buduje regiony a města odolná vůči krizím

13. října, 9:30 – 11:00 (kód: 13WS22342), workshop spolupořádaný programy URBACT, Interact, Interreg Europe a ESPON

Registrujte se zde

Jak mohou regiony a města využít čtyři meziregionální programy Interreg k řešení problémů 21. století? Od zeleného přechodu přes zaměstnanost a migraci až k veřejnému zdraví: konvergence v území je svatým grálem EU.

Toto zasedání nabídne konkrétní příklady spolupráce v rámci čtyř programů, které pomáhají místním a regionálním orgánům budovat odolnost a podporovat jejich ekonomiky a občany.

Řečníci: Sabrina Abdi, řídící orgán URBACT; Petra Masácová, vedoucí řídícího orgánu Interact; Wiktor Szidarowski, programový ředitel ESPON a Thiemo Eser, řídící orgán ESPON EGTC; Erwin Siweris, programový ředitel INTERREG EUROPE

Moderátorka: Marta Roca, finanční expertka ESPON

 

Víceúrovňová správa pro strategie udržitelného rozvoje měst NOP METRO PLUS a URBACT

11. října, 14:30 –16:00 (kód: 11WS22447), workshop spolupořádaný Italskou agenturou pro soudržnost území a Národní asociací italských měst a obcí (ANCI)

Registrujte se zde 

Na tomto workshopu bude diskutován význam národních programů pro města. Bude vycházet ze zkušeností italského národního programu NP METRO 21-27, zkoumat vývoj struktury řízení víceúrovňového programu s ohledem na digitální a ekologický přechod, sociální inovace a výzvy v oblasti cirkulace. Tento příklad v kontextu italských metropolitních a středně velkých měst může přinést přidanou hodnotu do agendy EU pro městské politiky na víceúrovňové dimenzi.

 

Workshopy pořádané ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Jak jsou naplňovány SDGs v místních komunitách

13. října, 9:30 – 11:00 (kód 13WS22295)

Registrujte se zde

Věříme, že existuje velký potenciál pro implementaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) na místní úrovni. Obvykle mluvíme o malých projektech, které mají zvýšit kvalitu života v konkrétní komunitě, ale tyto projekty znamenají skutečnou změnu především v tom, jakým způsobem samotné komunity přispívají k realizaci SDGs. Ambicí tohoto workshopu je ukázat inovativní řešení z českých obcí, která budou inspirovat a motivovat ostatní k zamyšlení nad tím, jak lze jejich komunitu sladit s SDGs.

 

Podnikavé regiony: Jak veřejné orgány vytvářejí společenské hodnoty

12. října, 11:30 – 13:00 (kód 12WS22252)

Registrujte se zde 

V době klimatických a demografických změn, zdravotních a potravinových krizí a rostoucí nejistoty v oblasti energetiky a bezpečnosti spojené s finančními a ekonomickými dopady je dnes úloha regionů v boji proti přetrvávající nestabilitě bezprecedentní. Potřeba agilního veřejného sektoru, který by čelil mnoha vzájemně se ovlivňujícím krizím, nebyla nikdy tak zřejmá jako dnes. V této souvislosti regionální orgány v Evropě stále více projevují podnikatelské vlastnosti, spíše než aby se spoléhaly na tradiční způsoby nápravy selhání trhu.

Workshop seznamuje s výsledky studie ESPON o fenoménu zvaném „podnikatelské regionální vládnutí“ realizované v rámci českého předsednictví v Radě EU. ESPON navrhuje, aby regionální veřejné orgány jednaly jako podnikatelé, když usilují o sociální a environmentální přínosy pro své komunity. Překlenují inovační vzdálenosti, přijímají externí know-how a „opylují“ své regionální trhy novými příležitostmi. Tyto příležitosti objevují firmy, které reagují inovacemi a přidávají sociální a environmentální hodnotu na regionálních trzích.

Podnikatelská regionální správa není dotace, je to adaptovatelná schopnost. To je důvod, proč jeho šíření přináší značné výhody pro tvorbu regionální politiky, zejména v kontextu strategií RIS3, politik podnikatelského rozvoje podporovaných ESIF, zadávání zakázek na inovace, otevřené správy a vývoje otevřených dat, Horizon Europe a dalších spolupracujících a otevřených inovačních praktik orgánů veřejné moci.

 

Sledujte náš web pro aktuální informace a sociální sítě @URBACT@URBACTCZ, @Euinmyregion, @EU_CoR a #EURegionsWeek