You are here

Espoo edistää kaupunkiluonnon terveysvaikutuksia

Edited on

10 June 2021
Read time: 3 minutes

URBACTin Health & Greenspace –hankkeessa edistetään kaupunkilaisten elinympäristön tarjoamia terveysvaikutuksia kiinnittämällä huomiota kaupungin viherrakenteeseen eli vihreään infrastruktuuriin. Pääteemoja ovat kaupunkilaisten psyykkisen ja fyysisen terveyden tukeminen, sosiaalinen hyvinvointi, ilmanlaadun parantaminen ja melun lieventäminen sekä varautuminen lisääntyviin helleaaltoihin vihreän infrastruktuurin avulla. Koronapandemia on korostanut viheralueiden merkitystä kaupunkilaisten hyvinvoinnille, sillä kaupungin omistamat ulkotilat ovat toimineet tärkeinä liikkumis- ja kohtaamispaikkoina.

Health & Greenspace -yhteistyöverkostossa on mukana yhdeksän eurooppalaista kaupunkia. Suomesta mukana on Espoo, joka edustaa verkostossa pohjoismaalaista näkökulmaa. Mukana olevat kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja, mutta eroavat toisistaan sosioekonomiselta asemaltaan ja rakenteeltaan. Health & Greenspace -hankkeen projektipäällikkö Laura Lundgrenin mukaan Espoossa lähdettiin mukaan toimintaan, koska kaupungissa tahdottiin oppia lisää niin kansainvälisestä toiminnasta kuin hankkeen teemastakin, eli kaupunkiluonnon terveysvaikutuksista.

Hankkeen puitteissa Espoon kaupungille laaditaan toimintasuunnitelma viher- ja virkistysalueiden sekä kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutusten edistämiseksi. Toimintasuunnitelmaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Koronan vuoksi erityisesti yhteistyössä yhteisöjen suuntaan on ollut haasteita, mutta viheralueilla toteutettavia tapaamisia on nyt ideoitu sekä ikääntyneiden että nuorten kanssa. Erityisesti halutaan tietää, kuinka yhteisöt viheralueita käyttävät ja kuinka he haluaisivat osallistua suunnitteluprosessiin.

Toimintasuunnitelman laatimisessa on Lundgrenin mukaan kova työ, sillä siinä tulee huomioida kaikki kaupungin yksiköt ja toimialat, jotka kyseiseen teemaan liittyvät. Tärkeänä osana toimintasuunnitelmaa nähdäänkin ylipäätänsä kaupungin sisäisen verkoston ja toimijoiden roolien hahmottaminen viher- ja virkistysalueiden terveysvaikutuksiin liittyen. Näin hankkeessa luodaan pohjaa tuleville terveysvaikutuksia edistäville toimille kaupungin vehreillä alueilla.

Luontoreittejä suunnittelemalla halutaan turvata ekosysteemien tarjoamat palvelut kasvavassa kaupungissa. Espoossa on jo aiemmin perustettu paikallisen asukasseuran kanssa yhteistyössä Olarin terveysluontopolku, jonka varrella olevat rastipisteet antavat vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen ja samalla innostavat tutustumaan luontoon. Osana Health & Greenspace -hanketta laaditaan suunnitteluohje, jotta muutkin yhteisöt ja kaupungit voivat suunnitella omat terveysluontopolkunsa.

Koronan vuoksi kaupunkien välisiä tapaamisia ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti, mutta Espoossa oltiin tyytyväisiä myös ensimmäisen virtuaalisen kaupunkitapaamisen antiin. Kaupunkien toteuttamia toimia ja ideoita terveysvaikutuksien edistämiseen on jaettu hankkeessa onnistuneesti. Hankkeessa on vahva fokus terveysvaikutuksiin ja kestävän kehityksen teemoista sosiaaliset ulottuvuudet, kuten syrjäytyminen ja eriarvoisuus ovat olleet vahvimmin esillä. Lundgren toivoo, että enemmän voitaisiin kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka viheralueita rakennetaan tai ylläpidetään kaupungeissa.

”Ajatuksena siitä, mitä me voidaan opettaa muille kaupungeille Euroopassa, on se, että se, mikä meillä on merkattu kaavoissa puistoksi tai viher- ja virkistysalueeksi, on normaalia luontoa, mikä vain jätetään sinne kaupunkirakenteen sisälle. Me ei lähdetä siihen, että kaiken pitää olla rakennettua ja hoidettua. Meillä hoito on sitä, että me rakennetaan hiekoitettu soratie keskelle kaupunkimetsää.”

Työtä hankkeen parissa vielä riittää ja URBACT-toimintaan ollaan tyytyväisiä. Hanke on osoittanut, että kaupunkivihreän terveysvaikutukset ovat tärkeä teema ja Lundgren uskoo, että niiden edistämiseksi löytyy tahtotilaa myös Health & Greenspace-hankkeen jälkeen.

Lisätietoja:

Hankkeen esittelyvideo

Hankkeen Facebook-sivut