You are here

EК одобри Програма УРБАКТ IV

Edited on

23 September 2022
Read time: 1 minute

2022 г. бе наистина преходна за Програма УРБАКТ – приключи работата по последния набор партньорски мрежи по стария програмен период и след продължителни консултации бе финализиран новият програмен документ. 

Какви ни очаква по Програма УРБАКТ IV?

Промените не предвиждат революция, а по-скоро надграждане на досегашните усилия. Програмата ще продължи с подкрепата за местните власти, ангажирани в изпълнението на политики за интегрирано и устойчиво градско развитие чрез насърчаване на сътрудничеството на ниво Европейски съюз. Ще се финансират познатите категории мрежи между местните власти:

  • Мрежи за съвместно планиране в основните направления на устойчивото развитие;
  • Мрежи за обмен и трансфер на добри практики;
  • Мрежи за споделяне на иновации и прилагане на инициативи, вече изпълнявани по линия на Градските иновативни дейности и др.

Партньори по програмата ще бъдат местните власти от 27-те държави-членки на ЕС и държавите-партньори от Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Мрежите ще покриват широк спектър от теми, свързани с градското развитие, но ще се съблюдават и хоризонталните приоритети на Общността за зеления и дигитален преход. Първата покана по новата програма ще бъде отворена през януари 2023 г. и ще бъде за мрежи за съвместно планиране.