You are here

Cum să gestionezi rețele? Lecții de la COVID-19

Edited on

02 July 2020
Read time: 3 minutes

Rețeaua de planificare a acțiunilor Health & Greenspace a avut întâlnirea de start pentru faza a II-a, în perioada 16-17 iunie. Acest lucru înseamnă că 9 orașe ale UE au pornit într-o călătorie lungă de 2 ani pentru implicarea părților interesate de la nivel local și planificarea acțiunilor pentru îmbunătățirea spațiilor verzi urbane. Subiectele lor au rămas aceleași în ceea ce privește proiectarea și managementul spațiului verde legat de sănătatea mentală și fizică, insulele de căldură urbană, poluarea aerului, incluziunea socială, dar contextul s-a schimbat în mare măsură: după ce s-a terminat faza I, COVID-19 a creat crize masive în toată lumea, inclusiv în țările partenere din această rețea.

Întâlnirile fizice au trebuit să fie anulate, bugetele orașului au fost reduse, însă un lucru a devenit clar notabil: în perioada de izolare și de izolare la domiciliu, cetățenii au devenit mai conștienți ca niciodată despre nevoia de acces egal la spațiile verzi și valoarea lor enormă privind sănătatea fizică și psihică. Nu este o coincidență că unul dintre orașele partenere, Breda a înregistrat peste 100 de participanți interesați la întâlnirea Grupul Local URBACT din 1 iulie.

Rețeaua cu siguranță trebuie să susțină acest interes crescut pentru subiect, de aceea orașele au discutat despre importanța de a învăța despre noi instrumente pentru facilitarea online, social media și alte canale de comunicare pentru a răspândi mai eficient noutățile. În cadrul întâlnirii lor de început, au apărut următoarele sfaturi care ar putea fi utile pentru planificarea tuturor proiectelor urbane și implicarea cetățenilor:

  • Conectați proiectele între ele și căutați sinergii!
  • Folosiți media socială și comunicarea online pentru a răspândi știri înainte, în timpul și după activitățile dvs.!
  • Oferiți opțiuni de difuzare online pentru cei care nu se pot înscrie persoanal!
  • Găsiți modalități și idei despre cum să implementați planurile de acțiune - implementarea ar trebui să înceapă în timpul proiectului (pentru acțiuni la scară mică) Căutați alte surse de finanțare!
  • Utilizați diverse instrumente pentru comunicarea online (Basecamp, Slack, Miro, Jamboard, Zoom, Mentimeter, Google Docs etc.)
  • Aflați metodele de bază pentru facilitare online (predarea frontală nu va avea eficiență online)
  • Explicați totul mai mult, deoarece este mai ușor să ne înțelegem reciproc în spațiul online. (aceasta include pregătirea minuțioasă înainte de ședințe, trimiterea agendei detaliate și a întrebărilor înainte, luarea de notițe în timpul reuniunilor și trimiterea de memento-uri după aceea).

Să creăm spații verzi mai sănătoase împreună!

În fotografii: spații verzi care înconjoară birourile partenerilor (acasă) care înfățișează uimitoarea diversitate naturală pe care o au orașele din rețeaua Health & Greenspace.