You are here

Cum să fii un oraș prietenos cu turismul: lecții învățate din rețeaua URBACT Tourism-friendly Cities

Edited on

14 September 2022
Read time: 3 minutes

Pe măsură ce activitatea rețelei TOURISM-FRIENDLY CITIES (TFC) se apropie de final, în septembrie 2022, reflectăm asupra principalelor rezultate și lecții învățate. TFC a început în septembrie 2019 ca o rețea de planificare a acțiunilor finanțată prin programul URBACT III. Aceasta a avut scopul de a sprijini cele nouă orașe membre să exploreze modul în care turismul poate fi durabil în orașele de dimensiuni medii, reducând impactul negativ asupra cartierelor și zonelor interesate de diferite tipuri de turism.

Atunci, lumea și industria turismului aveau un alt ritm, așa cum reiese din studiul de fundamentare pe care l-am elaborat la debutul proiectului. Și în timp ce realitatea turismului excesiv s-a schimbat rapid în timpul pandemiei COVID-19, provocarea principală a rămas constantă: cum se pot crea strategii integrate și incluzive care să păstreze un echilibru între nevoile comunității locale, în ceea ce privește calitatea vieții și a serviciilor disponibile, și promovarea dezvoltării urbane durabile la nivel de mediu, social și economic. Mai jos puteți afla cum au răspuns orașele TFC la această provocare complexă:

1. Planurile de acțiuni integrate (PAI) ale orașelor TFC: strategii urbane orientate spre acțiune pentru stimularea turismului durabil

Planul de acțiuni integrate (PAI) este principalul rezultat al orașelor care participă la rețele de planificare a acțiunilor, cum ar fi cea a orașelor prietenoase cu turismul, finanțată prin programul URBACT. PAI-urile definesc acțiunile locale care urmează să fie întreprinse ca răspuns la provocările de dezvoltare urbană durabilă abordate în cadrul rețelei. Este o modalitate prin care orașele își elaborează strategia de dezvoltare locală folosind metoda URBACT, care se bazează pe principiile integrării, participării și învățării prin acțiune.

Fiecare dintre planurile de acțiune ale rețelei urmează angajamentul orașului privind tranziția către un turism durabil. Punctul de plecare al acestei tranziții pentru fiecare oraș variază semnificativ. De exemplu, înainte de pandemia COVID-19, orașele Dubrovnik, Cracovia, Veneția se aflau într-o stare de supra-turism, adică volumul de turiști depășea capacitatea de suport a orașului, prin care s-ar fi putut asigura o abordare echilibrată între industria turismului și nevoile locuitorilor. Celelalte șase orașe se aflau într-o stare "favorabilă turismului", ceea ce înseamnă că exista încă loc pentru creșterea sectorului turistic, chiar dacă sezonalitatea avea deja un impact asupra calității vieții locuitorilor. În plus față de această distincție, pandemia a determinat o schimbare semnificativă la nivel local, de la o mentalitate strategică la una de răspuns la situații de urgență, axată pe redresarea sectorului turistic. Și din această cauză, unele dintre planurile de acțiune ale TFC au un caracter mult mai strategic, în timp ce altele sunt mai orientate spre acțiune. Astfel, pentru Braga, Druskininkai, Cracovia, Genova și Rovaniemi, planurile de acțiuni integrate are un caracter mai mult strategic, în timp ce pentru Dún Laoghaire, Dubrovnik, Caceres și Veneția ele se concentrează pe modul de dezvoltare a strategiei turistice preexistente într-o manieră participativă și integrată.

Versiunile finale planurilor de acțiuni integrate ale orașelor TFC sunt disponibile în biblioteca de proiecte aici.

2. Manifestul TFC- 10 recomandări practice pentru fiecare oraș care dorește să susțină dezvoltarea turismului durabil

Raportul prezintă 10 principii pentru dezvoltarea turismului durabil în orașe, elaborate pe baza experienței practice și a lecțiilor învățate de orașele TFC. Acesta include dovezi ale acțiunilor la scară mică pe care fiecare oraș le-a implementat pentru a testa abordări care să facă posibilă tranziția către un model de turism durabil. Raportul își propune să servească drept resursă practică pentru experții urbani conectați la subiectul turismului durabil. Recomandările din raport au fost validate și în timpul reuniunii finale a TFC de la Veneția, cu mai mulți colegi - de la autorități municipale europene, Eurocities și OMT.

3. Moștenirea grupurilor locale URBACT și procesul de co-elaborare a Planului integrat de acțiune

Grupul local URBACT este un mecanism participativ, care vizează utilizarea competențelor decizionale ale autorității publice locale și părților interesate din mediul academic, întreprinderi, societatea civilă și grupuri de cetățeni. Acesta este o componentă cheie a metodei URBACT, menită să sprijine o abordare integrată pentru dezvoltarea planurilor integrate de acțiune.

Având în vedere că turismul este un domeniu transsectorial, înființarea grupurilor locale URBACT a fost crucială pentru a permite un dezvoltarea unui mecanism de luare a deciziilor strategice. De fapt, așa cum a fost descris în studiul de referință, una dintre provocările principale ale tuturor orașelor TFC a fost găsirea unui model de guvernanță pentru a sprijini tranziția către un turism durabil. În multe cazuri, grupul local URBACT a acționat ca un laborator pentru un astfel de model de guvernanță, pe lângă rolul său principal de a permite o abordare participativă.

Pe baza experienței de lucru în cadrul grupurilor locale URBACT, în ultimii doi ani și jumătate observăm deja practici emergente ale mai multor orașe TFC în ceea ce privește modelul de guvernanță pe termen lung. De exemplu, orașul Braga are în prezent în vedere formarea unei Organizații de management al destinației (DMO) pentru a gestiona Braga ca destinație turistică durabilă. În Cracovia, grupul local a fost constituit pe baza structurii informale preexistente - Forumul de turism din Cracovia, un organism format din 63 de părți interesate cheie din domeniul turismului. Prin adăugarea de noi părți interesate în acest mix și printr-un nou format de întâlnire, Grupul Local URBACT Cracovia a reușit să consolideze modul de lucru orientat spre cooperare pentru a lua decizii dificile privind redresarea după pandemia COVID-19, efectul războiului din Ucraina asupra industriei turistice a orașului și schimbarea orientării strategice a orașului către un turism durabil. Activitatea grupului local URBACT Cracovia se va desfășura și după încheierea oficială a TFC, continuând formatul Forumului de turism, precum și noile responsabilități de supraveghere a implementării Planului de Acțiuni Integrate al Cracoviei.

De asemenea, pentru orașele care participau pentru prima dată la un proiect URBACT, cum ar fi Druskininkai și Rovaniemi, înființarea grupurilor locale URBACT a fost unul dintre cele mai valoroase elemente ale utilizării metodei URBACT. Acesta a permis un nou mod de lucru și un forum în care au putut fi transpuse principiile abordării integrate. De exemplu, în cazul Druskininkai, acest lucru s-a reflectat în general în contribuțiile pe care le-au adus pe parcursul proiectului, în numărul de membri care au participat la reuniunile transnaționale ale proiectului și în ambiția și impactul SSA-ului lor.

4. Încrederea și consolidarea capacităților, ca bază pentru abordarea integrată urbană

A permite părților interesate din oraș să gândească și să acționeze în mod critic folosind principiile dezvoltării urbane integrate se traduce, de multe ori, prin crearea capacităților necesare pentru a face acest lucru. Implicarea părților interesate, colaborarea la nivel orizontal și vertical sau o abordare bazată nevoile teritoriului nu reprezintă competențe standard nici pentru funcționarii publici, nici pentru alte părți interesate din oraș. O mare parte din activitatea transnațională a rețelei TFC s-a axat pe consolidarea capacităților de coproducție a unui plan de acțiune integrat, utilizând uneori metodele prezentate în setul de instrumente URBACT.

Doi factori au fost esențiali pentru consolidarea capacităților: mediul de învățare între egali și accentul pus pe construirea de relații și, prin urmare, pe consolidarea încrederii. Orașele TFC au reușit să formeze legături și prietenii puternice, care s-au dovedit a fi esențiale în timpul pandemiei, când majoritatea activităților s-au mutat online. Pe lângă înființarea grupurilor locale URBACT, activitățile rețelei transnaționale au fost considerate de către toți orașele partenere ca fiind cea mai mare valoare adăugată a unui proiect URBACT și a procesului de învățare de la egal la egal.

Și astfel, odată cu încheierea călătoriei de planificare a acțiunii Orașe prietenoase cu turismul, se deschide un nou episod interesant. Este unul de implementare a viziunilor și acțiunilor cuprinse în fiecare dintre planurile de acțiune integrate ale TFC, dar și al altor orașe care speră să se bazeze pe cunoștințele generate. Să sperăm că manifestul TFC va ghida mai multe acțiuni de promovare a turismului durabil în multe comunități din Europa și nu numai.

De Anamaria Vrabie, expert principal pentru Rețeaua URBACT Tourism-friendly cities.