You are here

Троян е финалист на конкурс на ЕС за биологично производство

Edited on

19 August 2022
Read time: 1 minute

Община Троян е номинирана за годишните Награди на ЕС за биологично производство в категорията „Най-добър органичен град“ заедно с град Виена и община Зеехам ам Обертрумер Зее, провинция Залцбург.

Списъкът на финалистите за първите по рода си годишни награди на ЕС за био продукти беше обявен в края на юли, като общо 24 проекта от 11 различни държави-членки бяха избрани да участват за крайния кръг на европейските награди, които ще се състезават за 8 награди в 7 категории. Финалистите бяха избрани сред повече от 200 предложения, подадени от 26 държави.

Победителите в осемте награди ще бъдат обявени на официалната церемония по награждаването в Брюксел на 23 септември, като едно от редицата събития и дейности, провеждани за отбелязване на годишния ден на органичните продукти в ЕС.

Наградите са първият пример за награди за биологично производство в целия ЕС и са предназначени за последващи действия във връзка с Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г. Настоящият план за действие възприема подхода, според който, за да се стимулира биологичното производство, е необходимо потребителското търсене на биологични продукти да нараства. Това изисква, наред с останалото, повишаване на обществената осведоменост относно характеристиките и ползите от биологичното производство. Поради тази причина планът за действие включва годишни награди за признаване на високи постижения във веригата за създаване на стойност в биологичното производство. Тези награди ще бъдат връчени за пръв път през 2022 г.

Те са признание за участниците по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, които са разработили отличен, иновативен, устойчив и вдъхновяващ проект, създаващ реална добавена стойност за биологичното производство и потребление.

Наградите се организират съвместно от Комисията, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe. Журито се състои от представители на тези организации, както и представители на Европейския парламент и Съвета на ЕС. Председателят на Международното сдружение за биологично селско стопанство IFOAM Ян Плаге изтъкна, че “настоящата климатична криза показва, че Европейският съюз трябва да се стреми да ускори работата си към агроекологичен и социален модел на земеделие, който е по-устойчив, по-справедлив, по-здравословен, по-интензивен на знания и основан на по-къси вериги на доставки”.

Отличия ще се връчват в категориите "най-добър биофермер", като в този раздел има награди за мъже и жени, най-добро органично малко или средно предприятие, търговец на дребно, ресторант, био област, регион или град.

Българският представител е община Троян, която е сред трите избрани в категорията "най-добър органичен град", заедно с Гемяйнде Зеехам ам Обертрумер Зее в провинция Залцбург, Австрия и град Виена, Австрия.

Троян е изградил общински фермен комплекс от органични оранжерии, овощни градини и пчелини с акцент върху опазването на почвата и водата. Продуктите се използват за местните столове за детски градини и домове за възрастни хора. Фокусът е върху късите вериги на доставки и здравословната храна за децата.

Община Зеехам ам Обертрумер Зее в провинция Залцбург, Австрия.

Био селото „ Seeham“ включва 33 био ферми, развита система от местни доставчици, производители и гордостта на района – собствена мандра.

Всички местни училища и детски градини предлагат обедно меню само от местните ферми, а 100% от храната в градските общинските трапезарии също е дело на земеделците от община Зеехам ам Обертрумер Зее.

Приблизително 80% от фермерите в Seeham практикуват биологично земеделие и поради развития туризъм, местната управа решава, че био земеделието ще играе важна роля в по-нататъшното устойчиво развитие на района.

В началото започват да предлагат закуски с изцяло био продукти в Залцбург, които с течение на времето придобиват все по-голяма известност и са търсени от гостите на хотели и пансиони в района. Постепенно общината разширява своите критерии за устойчиво земеделие и включва опазване на водата, производство на енергия и защита на климата.

Така се ражда и идеята да се затвори цикъла на органични продукти и в момента жителите и гостите на града и региона могат да избират от различни оферти, като био хотели, къщи за гости, почивки в малки ферми, ресторанти и магазини.

Местният био магазин е ключов партньор, който позволява на града да снабдява регионални и сезонни продукти, като доставя храна с електрически превозни средства. Разработена е туристическа пътека, където на площ от 3000 кв.м цъфтящи растения са разположени пчелни кошери. Има и обществена градина. Важен акцент е повишаването на осведомеността относно качествената храна и създаването на местни работни места.

Виена, Австрия.

Понастоящем Виена е председател на „Мрежата на био градовете в Европа”и е част от Пакта за градска хранителна политика в Милано. Градският план за действие за храните насърчава устойчивото биологично производство и консумация. Някои от мерките включват нова стратегия за хранене, повече био храни в общественото хранене, обучение и екологични консултации за компаниите. 17% от площта на града се използва за селско стопанство и почти 30% от всички ферми на територията на община Виена са преминали към биологично производство. 50% от всички храни, сервирани в училищните или столовете на учереждения в града, са с биологичен произход, а 60% са местно производство. Самият град управлява градска ферма, която е 90% органична.