You are here

Интернет на нещата

Edited on

26 July 2022
Read time: 1 minute

Община Разлог представи своя Интегриран план за дейстиве, основаващи се на решения предоставени от Интернет на нещата (Internet of Things).

На нарочна работна среща Община Разлог представи своя Интегриран план за дейстиве, основаващи се на решения предоставени от Интернет на нещата (Internet of Things).

Планът е разработен по проект IoTXchange и предвижда създаване на интегрирана градска платформа, която ще даде възможност да се синтезират данни за замърсяването на въздуха, градския трафик, туристическите места, обществени точка с безплатен Wi-Fi, спортни места, улици и пътища в ремонт, прогноза за време, управление на отпадъците. Предвижда се и интелигентно управление на отпадъците, включващо поставяне на сензори на кошчетата за боклук, които да дават информация в реално време за събраното количество отпадък, поставяне на кофи за боклук за биологични отпадъци, оборудвани със сензори, за да се гарантира по-добро оползотворяване на отпадъците.

Община Разлог предвижда да продължи мониторинга на качеството на въздуха в градски условия в реално време чрез инсталиране на още станции с датчици за качеството на въздуха и за околната среда.

В Интегрирания план за действие са застъпени още темите за интелигентно управление на общественото осветление и 3D лазерно сканиране на територията на община Разлог с дрон.

Акцент е поставен и върху разработване на мобилно приложение за туризъм за превръщане на Разлог в интелигентна туристическа дестинация, както и създаване на интерактивени музеи. Разработване на интерактивна платформа - приложение показващо интерактивно съдържание свързано с местните традиции и обичаи и предоставяне на възможност за 3D и VR обиколки.

В сферта на образованието се предвижда създаването на умни училища с инсталиране на все повече умни дъски, които да заменят черните дъски.

Проектът IoTXchange обединява Община Фундао (Португалия), която е водещ партньор, Община Разлог (България), Община Додони (Гърция), Агломерация Невер (Франция), Местна община Йелгава (Латвия), Община Онге (Швеция), Община Кежмарок (Словакия) и на финландския университет „Åbo Akademi“ и се финансира по програма URBACT III.